English Step by Step is een professioneel advies-bureau dat basisschoolteams helpt bij het succesvol invoe­ren van de Engelse taal.

Wij bieden daarbij een compleet traject, van imple­mentatie van een nieuwe methode tot een eigenvaar­digheidstraining. Ook leveren wij (methode)ma­terialen.
Wij kiezen bewust voor een praktijkgerichte aanpak. Onze ruime ervaring in het onderwijs zorgt voor resul­taatgericht Engels onderwijs.