English Step by Step biedt u een breed aanbod aan diensten.

  • Hulp bij het implementeren van een nieuwe methode of bij het ‘herinvoeren’ van een methode.
  • Hulp bij het kiezen van een geschikte methode en lesprogramma, passend bij uw school(team)
  • Training en begeleiding van leerkrachten en coördinatoren tijdens de implementatieperiode.
  • Workshops: Eigen vaardigheidstrainingen, hierbij komen Content and Language Integrated Learning (CLIL), Total Physical Response (TPR) en spreek- en leesvaardigheid aan de orde.
  • Tijdens de duur van de workshopsperiode een Holmwoodslicentie om de luister- en leesvaardigheden te stimuleren. Onderdompeling in de Engelse taal is daarbij een belangrijk middel om taal te verwerven.
  • Lezingen/workshops over het belang van Engels op teamvergaderingen en ouderavonden.
  • Externe consultaties: door middel van klassenbezoek bieden we de mo- gelijkheid om de leerkracht persoonlijk te coachen. Het bezoek ma- ken we compleet door een nabespreking en een schriftelijk verslag.
  • Als partner van uitgeverij Royal Jongbloed: presentaties van My name is Tom.
  • Levering van methodematerialen, Engelse boeken, lesmaterialen en liedjes.